Middelfart Boldklub straffet af DBU

D. 13. februar 2016 blev der truffet afgørelse af Fodboldens disciplinærinstans i sagen mod Middelfart Boldklub. Her kan du læse mere om detaljerne omkring sagen samt den straf, klubben er blevet tildelt.
Baggrund for sagen
SKAT kontakter Middelfart Boldklub i efteråret 2015 med en række spørgsmål vedrørende udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse til flere af spillerne i perioden 2011-2015. Udbetalingen af den skattefri kørselsgodtgørelse er altså sket inden november 2015, hvor klubben opnår licens til at til at drive professionel fodboldklub. På baggrund af henvendelsen fra SKAT vælger Fodboldens disciplinærinstans at undersøge sagen nærmere, da der muligvis kan være sket en overtrædelse af DBUs love. SKAT finder frem til, at der er betalt kørselsgodtgørelse for lidt over 2,1 mio. kr. i perioden. Disciplinærinstansen har på baggrund af SKATs undersøgelse efterfølgende kunnet konkludere, at den udbetalte skattefri kørselsgodtgørelse reelt set er blevet benyttet som aflønning af spillerne for at spille for amatørklubben, og ikke som kørselsgodtgørelse. Bl.a. har Disciplinærinstansen lagt vægt på, at flere af spillerne har været ansat som ”scouts”, uden at de har været tildelt funktioner som sådan, og samtidig er kørselsgodtgørelsen udbetalt som runde beløb i faste perioder. Endelig er udbetalingen ikke sket fra klubbens egne midler, men fra 3. part gennem et ApS-selskab, hvilket er en klar omgåelse af DBU’s regler.
Straf
På baggrund af ovenstående konklusion har DBU tildelt Middelfart Boldklub en straf på 24 point samt en bod på 200.000 kr. Pointstraffen er delt udover to sæsoner; forårssæsonen 2015/2016 samt efterårssæsonen 2016/2017. Med andre ord starter klubben med -12 point i forårets oprykningsspil, og ligeledes med -12 point i efterårets divisionsspil, uanset om klubben rykker op eller ej. Straffeudmålingen tager bl.a. udgangspunkt i, at der er tale om systematisk omgåelse af DBUs regler over en længere periode.
Klubbens standpunkt
Klubben har erkendt, at der er foregået en omgåelse af DBUs regler. Man har fra klubbens side aktivt samarbejdet med alle parter i sagen, herunder både DBU og Disciplinærinstansen, spillerne, Divisionsforeningen og Spillerforeningen. Klubben har desuden gjort sit til, at sagen kan blive afsluttet på en acceptabel måde for parterne. Endelig har man stået ved sit ansvar og oplyst, at der i fremtiden ikke vil ske yderligere overtrædelser af DBUs love og regler fsva. udbetaling til spillere.
Spillemæssige konsekvenser
Da klubben allerede var kvalificeret til oprykningsspillet i foråret 2016, fik straffen på 12 minuspoint ikke voldsomme konsekvenser for klubben; om end man måtte erkende, at man med pointstraffen ikke ville kunne spille med om oprykningspladserne. Anderledes har det været i efterårssæsonen 2016. Ser man bort fra straffen, har Middelfart Boldklub spillet sig frem til en 2. plads, som giver adgang til oprykningsspillet, men når de 12 point trækkes fra, ender klubben på en 7. plads. Det betyder, at man i stedet for at spille med i oprykningsspillet til foråret nu skal deltage i nedrykningsspillet. Pointstraffen har med andre ord reelt set forhindret Middelfart Boldklub i at spille med om oprykningspladserne i både sidste og indeværende sæson.

You may also like...