19 spillere idømt karantæne

Sagen omkring udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse i Middelfart Boldklub får nu yderligere konsekvenser for klubben. Udover en straf på 24 minuspoint og en bod på 200.000 kr. er hele 19 af klubbens spillere d. 27. juni blevet idømt spillekarantæne.

Kort om sagen

Fodboldens Disciplinærinstans idømte d. 13. februar Middelfart Boldklub en straf på 24 minuspoint og en bod på 200.000 kr. for systematisk at have omgået DBUs regler omkring udbetaling af kørselsgodtgørelse til spillerne i årene 2011 til og med 2015. Spillerne fik udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, men efter en undersøgelse fra SKAT kunne Disciplinærinstansen konkludere, at der ikke var tale om reel kørselsgodtgørelse, men derimod aflønning af spillerne for at spille i klubben.
Der blev i perioden udbetalt mellem 20.000 – 160.000 kr. til hver enkelt spiller i sagen, og samlet set er der sket udbetalinger for lidt over 2,1 mio. kr. Udbetalingerne er ikke sket fra Middelfart Boldklubs egen kasse, men fra 3. part i form af et ApS-selskab.

Nye konsekvenser for både spillerne og klubben

Nu har sagen endnu engang været oppe at vende hos Fodboldens Disciplinærinstans. Her argumenterer man for, at en så systematisk omgåelse af DBUs regler ikke kun bør have konsekvenser for klubben, men også for spillerne. Disciplinærinstansen er af den klare overbevisning, at spillerne bærer et medansvar for omgåelserne. Det er derfor endt ud i sanktioner mod ikke mindre end 27 spillere.

Karantæner og bøder

8 spillere har d. 27. juni modtaget 2 spilledages karantæne; 7 spillere har modtaget 4 spilledages karantæne samt en bod på hver 2.500 kr., mens 4 spillere har modtaget 6 spilledages karantæne samt en bod på hver 5.500 kr. De resterende 8 spillere har modtaget en advarsel fra Fodboldens Disciplinærinstans. Karantænen vil blive afsonet i den klub, hvor den pågældende spiller er tilknyttet på tidspunktet for afsigelse af dommen, og karantænerne går dermed særlig hårdt udover netop Middelfart Boldklub, da flere af spillerne stadig er tilknyttet klubben.

Kritik fra Spillerforeningen

Sidenhen har Spillerforeningen kritiseret Disciplinærinstansens håndtering af sagen. Her mener man, at Disciplinærinstansen har lavet forskelsbehandling mellem spillerne og klubbens ledelse. Jeppe Curth, formand for Spillerforeningen, stiller sig uforstående overfor forskelsbehandlingen og udtaler at ” en adskillelse af spillere og ledere er ikke bare åbenlyst urimelig. Den er også langt fra formålstjenlig, da lederne i klubberne fremover så kan være sikre på, at de ikke bliver straffet for den slags overtrædelser.
Dermed kan de uden særlige konsekvenser fortsætte med at forsøge at snyde systemet, mens spillerne er de eneste, der bliver straffet”. Selv om Spillerforeningen er utilfredse med Disciplinærinstansens håndtering af sagen, har man dog valgt ikke at anke sagen. Spillerforeningen opfordrer dog Disciplinærinstansen til at genoverveje, hvordan man vil straffe spillere kontra ledelse i lignende sager i fremtiden.

You may also like...